Deputasjon, utvalg som opptrer for en større gruppe eller på en korporasjons eller en institusjons vegne, for å overbringe andragender, lykkeønskninger, budskap, utredninger osv. Tidligere har deputasjon også vært brukt om en komité nedsatt av en nasjonal eller kommunal forsamling; deputasjon var således det alminnelige navn på de svenske riksdagskomiteer i «frihetstiden» (1719–72) og ble også brukt i det gamle tyske rike som betegnelse på utvalg nedsatt av forskjellige landdager.