Decapoder, orden Decapoda, tifotkreps, innen krepsdyr i klassen storkreps, Malacostraca. Omfatter de høyest organiserte og best kjente krepsdyr, som hummer, reker, edelkreps og krabber. Se tifotkreps for detaljer.