Storkreps er en av hovedgruppene krepsdyr. Storkrepsene omfatter mer enn 40 000 nålevende arter på verdensbasis. De har stor variasjon i kroppens bygning. Noen av dem er velkjente, som krabber, hummer og reker. De fleste artene lever i havet, hvor de har stor økologisk betydning. På samme måte er mange arter i ferskvann viktige i næringskjedene. Noen få arter lever på land, slik som skrukketroll.I Norge, inkludert Svalbard, kjenner vi 997 arter av storkreps. Hele artikkelen

Ny artikkel