Tifotkreps er en orden av krepsdyr i klassen storkreps. Tifotkreps er den største og mest varierte gruppe av alle krepsdyr. Hit hører våre mest velkjente krepsdyr, som reker, krabber, hummer og edelkreps. På verdensbasis er kjent minst 18 000 nålevende arter, og ca. 3300 fossile arter. Fra Norge, inkludert Svalbard, er det kjent ca. 120 arter av tifotkreps. Hele artikkelen

Ny artikkel