Crown, engelsk mynt med verdien 1/4 £ = 25 p (tidligere 5 shilling); først utmyntet i gull (1526), senere i sølv.