Grend, gruppering av gårder som ligger mer eller mindre samlet og skilt fra lignende grupperinger ved skog, utmark o.l.; også om dem som bor i en slik samling.