Nomenklatur, liste over en samling av de navn, fagord el.l. som forekommer i en vitenskap eller en kunstart; også: terminologien i et bestemt fag.