Brunsanger, fugleart i sangerfamilien. På størrelse med løvsanger og ligner den, men er brunere. Hekker i Øst-Sibir og er påvist 16 ganger under høsttrekket i Norge (per 2001).