Løvsangere er en fugleslekt i bladsangerfamilien. Den omfatter omlag 55 arter; bare én av dem, lappsangeren, finnes i Amerika, i det nordvestlige Alaska, og ingen i Australia. De fleste tilhører det eurasiske området. I Norge er løvsangerne representert med 13 arter, hvorav fire er regelmessige hekkefugler: løvsanger gransanger bøksanger lappsanger Østsanger er også funnet hekkende et fåtall ganger. Hele artikkelen