Blomsterdekke, utgjøres av beger- og kronblad (blomsterbladene), omfatter således blomstens sterile blad og ikke pollenbærere og pollenvei. Blomsterbladene kan være fribladet eller mer eller mindre sammenvokste (sambladet). Blomsterdekket er enkelt (perigon) når alle blad er like av form og farge, og kan da være begerlignende (eks. firblad) eller kronelignende (eks. blåveis); blomsterdekket er dobbelt når det består av et ytre beger og en indre krone (fullstendig blomst, eks. rose). En blomst som mangler blomsterblad kalles naken.