Hvis man skjærer over en stengel nær roten, vil det ofte vise seg en væskeutskillelse fra snittflaten. Denne blødningen kan være meget tydelig, især når vanntilførselen i jorden er god. Hos trær forekommer blødning vesentlig om våren før knoppene springer ut, f.eks. hos bjørk. Blødningsvæsken er en tynn løsning av uorganiske salter, men ofte er det også organiske stoffer, især sukker i saften. Hos sukkerlønn, Acer saccharum, kan saften inneholde opp til 5 % rørsukker. Blødningsvæsken transporteres i vedrørene i ledningsvevet. Blødningen forklares ved at røttene under energiforbruk tar opp uorganiske salter i ioneform fra jorden. Den saltkonsentrasjonen som derved oppstår inne i røttene, fører til et osmotisk vannopptak. Gjennom ledningsvevets vedrør presses derved vannet oppover i planten. Det trykket som dette skjer under, kalles rottrykk.