Bikrone, vedheng eller utvekster på kronbladene, se blomst.