Bergkutling, benfiskart i kutlingfamilien. Opptil 9,5 cm lang, har svarte flekker i én rekke (sjelden to) på ryggfinnene. Rekkene sitter tett samlet i motsetning til hos leirkutlingen. Lever på grus-, sand- eller skjellbunn og gyter i april–juni. Utbredt fra Nord-Spania til Kattegat og Vest-Norge. En egen underart finnes i Middelhavet.