Baugpropell, propell anbrakt i baugen på skip, dels i fremdriftsøyemed, dels for å bedre manøvreringsmulighetene, da ofte kombinert med baugror. På større isbrytere finnes ofte baugpropell på begge sider. Vannstrømmen fra disse bidrar til å trekke isen ned under baugen. Baugpropellen kan også være anbrakt i en tunnel tverrskips gjennom baugens nedre del for å kunne manøvrere baugen på tvers under fortøyning og i fart på kanaler eller i trange farvann hvor man ellers måtte benytte taubåt.