Fordobling av noteverdiene, særlig i et fuge- eller kanontema.