Kanon, musikkstykke hvor to eller flere stemmer etter hverandre spiller eller synger samme melodi. Følgestemmen kan begynne på samme tone (kanon i enklang) eller på en annen tone (kanon i sekund, ters og så videre). De opprinnelige noteverdier i melodien kan fordobles (kanon per augmentationem) eller halveres (kanon per diminutionem). I speilkanon snus stigende intervall om til fallende; i krepskanon snus melodien om slik at følgestemmene begynner med melodiens siste tone.