Kvantitativ analyse, bestemmelse av mengden eller konsentrasjonen av kjemiske spesier (grunnstoffer, isotoper, kjemiske forbindelser, etc.) som finnes i en prøve. Se analyse.