Dimer, molekyl som består av to like molekyler (monomere) som er bundet til hverandre. Et eksempel er aluminiumklorid i gassform som består av dimere hvor to AlCl3 -molekyler er bundet sammen med en kovalent binding til et Cl3Al-AlCl3 -molekyl. Et annet eksempel er karboksylsyrer som i gassform består av to R-COOH-molekyler bundet sammen med hydrogenbindinger til dimere (se figur).