Andaktsbok, bok med oppbyggelige lesestykker til bruk ved andakt. I alle høyere religioner finnes en rik religiøs litteratur som har det praktiske formål å vekke og styrke andakten. De to mest berømte kristne andaktsbøker er Thomas a Kempis' De imitatione Christi og John Bunyans Pilgrim's Progress, som illustrerer hver sin karakteristiske andaktstype, henholdsvis katolsk og protestantisk.