Alunitt, (av alun og -itt), alunstein, hvitt, grått eller rødlig mineral som dannes ved innvirkning av vulkanske svovelsyreholdige damper på feltspat og feltspatlignende mineraler. Mineralet er et sulfat av aluminium og kalium, K2Al6(SO4)4(OH)12. Beslektet med jarositt.