Jarositt, et jernholdig sulfatmineral, gult til brunt av farge, meget utbredt som forvitringsprodukt av pyritt, i Norge f.eks. kjent fra alunskifere i Oslofeltet. Mineralet krystalliserer trigonalt og har kjemisk formel KFe3(SO4)2(OH)6. Den tilsvarende natriumforbindelse (natrojarositt) er også kjent fra Norge. Andre mineraler i denne gruppen inneholder ammonium, oksonium, sølv eller bly istedenfor kalium. Alunitt er aluminiumanalogen til jarositt.