Alfonsinske tabeller, astronomiske tabeller utarbeidet, etter oppdrag av Alfons 10 av Castilla og León, av ca. 50 arabiske, jødiske og kristne vitenskapsmenn. De ble overgitt ham den dag han besteg tronen i 1252. Tabellene bygde på det ptolemaiske system, men var et stort fremskritt fra dem man tidligere hadde. Etter boktrykkerkunstens oppfinnelse ble de trykt flere ganger, først i Venezia 1483. Tabellene lå til grunn for Copernicus' undersøkelser.