Tabulae Rudolphinae (1627), planettabeller, beregnet av Kepler på grunnlag av Tyge Brahes observasjoner, etter keiser Rudolf 2s oppfordring.