Ved mutasjoner kan plantene miste evnen til å lage klorofyll. Dette er kjent bl.a. hos mais og andre kornslag. Plantene blir da nesten fargeløse eller svakt gulfargede. De har ingen evne til fotosyntese og kan bare vokse så lenge de får næringsstoffer fra frøet. Man har i visse tilfeller fått slike albinoplanter til å leve i lengre tid ved å tilføre dem organiske næringsstoffer, f.eks. sukker. I andre tilfeller kan albinisme vise seg ved at fargestoffdannelsen i kronbladene uteblir, slik at det oppstår hvitblomstrete varieteter, f.eks. hos røsslyng, skogstorkenebb og klokke.