Akhaier, ett av de navnene Homer bruker om grekerne som kjempet ved Troja. Dette var også de mykenske grekeres betegnelse på seg selv i bronsealderen, belagt som Achiijavai hettittiske tekster. Med den doriske innvandringen (fra ca. 1100 f.Kr.) blir disse akhaierne fortrengt; dels drar de fra Thessalia og Boiotia over havet til Lesbos ved Lilleasia (med den senere aioliske dialekten), dels fra eller via Attika til andre øyer, og fra Peloponnes til Kypros.