Agamonesi, det forhold at en plante har sterile og tvekjønnete blomster samtidig.