Yang-shao er navnet på den eldste av de to viktige neolittiske kulturer i Nord-Kina, den yngre kalles Lung-shan. Betegnelsen Yang-shao, som har navn etter det første funnsted i det vestlige Henan, ble tatt i bruk 1922 av den svenske geolog Gunnar Andersson, som oppdaget de forhistoriske boplassene. Yang-shao er kjent fra en rekke funnsteder i løssjord, fra Gansu i vest til Huai He i sørøst, men har sitt sentrale område ved Huang Hes øvre løp. Funnene omfatter steinøkser, pilespisser, benredskaper osv. Karakteristisk er en type rød keramikk med svartmalt ornering, som synes å vise slektskap med neolittiske kulturer i Kaukasus, Turkestan og andre steder i Vest-Asia. Yang-shao dateres til 5000–3000 f.Kr.