Longshan, neolittisk kultur i Nord-Kina, ca. 3500–2000 f.Kr. Navnet skriver seg fra et kjent funnsted ved Huang He i provinsen Shandong, men kulturen fantes også andre steder på den nordkinesiske sletta og i Chang Jiang-dalen (Yangtze-). Karakteristisk for Longshan er en type svart, glinsende keramikk. Sammen med keramikken er det gjort rike funn av redskaper, kar og smykker av stein, skjell og ben, og dessuten ben av tamme hester og sauer. Sannsynligvis er Longshan-kulturen yngre enn Yangshao, den andre neolittiske kulturen i Nord-Kina. Den er iallfall mer avansert. Om det går forbindelseslinjer fra disse kulturer til de første bronsekulturer, er ikke bevist, men sannsynlig.