Willem Marinus Dudok, nederlandsk arkitekt. Han hadde tilknytning både til Amsterdam-skolen og De Stijl-gruppen, men utviklet en personlig stil kjennetegnet ved asymmetrisk sammenstilte teglblokker. Dudok var byarkitekt i Hilversum fra 1927. Som hans hovedverk regnes rådhuset i Hilversum (1928–31).