Willem Kloos, nederlandsk lyriker. Han var en av forgrunnsskikkelsene i den nederlandske litteraturens lyriske gjennombrudd i 1880-årene (beweging van tachtig). Med sitt utpregede estetiske grunnsyn ble han regnet som bevegelsens ideolog og leder. Diktningen skal være et erkjennelsesmiddel i seg selv ved siden av religion og filosofi. Mens bevegelsens øvrige diktere utviklet seg mot et sosialt, etisk, religiøst eller filosofisk engasjement, forble Kloos tro mot l'art pour l'art-prinsippet. Hans ungdomslyrikk, ofte i den klassiske sonettens form, og med kjærlighet, død og lengsel mot skjønnhet og lykke som de dominerende motiver, ansees som hans mest verdifulle diktning. Grunnla bevegelsens tidsskrift De Nieuwe Gids (1885).