Vittoria Colonna, italiensk dikter. 19 år gammel giftet hun seg med Ferrante d'Avalos, marki av Pescara, som hun elsket høyt. Da han døde, gikk hun i kloster og viet sin diktning til hans minne. Hun var nært knyttet til tidens lærde, kunstnere og diktere, som f.eks. Michelangelo og Ariosto, og var ivrig interessert i en reform av den katolske kirke. Hennes religiøse følelser avspeiler seg i hennes sonetter, som er skrevet i Petrarca-skolens stil (1538). K. Gundelach har oversatt en sonett av henne i Fra Dante til d'Annunzio (1943).