Faktaboks

Verdens naturvernunion

IUCN

Offisielt navn
International Union for Conservation of Nature, Union internationale pour la conservation de la nature
Organisasjonstype
Internasjonal organisasjon
Forretningsadresse

Gland (nær Genève), Sveits

Stiftet
05.10.1948

Verdens naturvernunion er den viktigste globale organisasjonen for å vurdere naturens status. Den bidrar med kunnskap og redskaper som er uvurderlige for å «balansere» bevaring av natur med samfunnsutvikling. IUCN var den første globale organisasjonen for bevaring av natur, og den inkluderte både regjeringer og ikke-statlige organisasjoner (NGOs). Målsettingen er å skape rom for samarbeid.

IUCN ble grunnlagt i 1948. Per 2020 har organisasjonen 213 stater og offentlige etater i mer enn 160 land som medlemmer. Dessuten er mer enn 1100 organisasjoner og institusjoner en del av nettverket, herunder også mange organisasjoner for urbefolkninger. Over 15 000 eksperter i seks kommisjoner deltar i arbeidet med å kartlegge og overvåke jordens natur. Fra Norge er Klima- og miljødepartementet og WWF Norge medlemmer. Medlemmene møtes til en World Conservation Congress hvert fjerde år.

IUCN er en demokratisk organisasjon som ledes av et råd. Rådets oppgave er blant annet å lage strategier og foreslå retningslinjer for arbeidet. IUCN har et desentralisert sekretariat som består av rundt 900 ansatte i over 50 land. Dette ledes av en direktør, Director General, som står til ansvar for rådet. Hovedkontoret ligger i Gland i Sveits.

I begynnelsen var arbeidet fokusert på å undersøke menneskelige innvirkning på naturen og fremme konsekvensutredninger. Deretter ble fokus rettet mot bevaring av arter og deres levesteder (habitater), noe som førte til etableringen av rødlisten i 1964: The IUCN Red List of Threatened Species. IUCN har bidratt til mange viktige, internasjonale avtaler og strategier, deriblant Konvensjonen om biologisk mangfold. IUCN var viktig i utviklingen av en verdensomspennende naturvernstrategi (World Conservation Strategy) som belyser naturvernproblemene i verdensmålestokk og tar for seg mulige løsninger. Denne ble etterfulgt av Caring for the Earth. IUCN har etter hvert arbeidet mye med miljørettede prosjekter i utviklingsland.

Bevaring av det biologiske mangfoldet er sentralt i IUCNs arbeid med de store globale utfordringene klimaendringer, bærekraftig utvikling og matsikkerhet. IUCNs rødliste er blitt den mest fullstendige kilden til kunnskap om arters globale risiko for å dø ut. Den gir oversikt over truede arter i verden og vurderer faren for at de skal utryddes. Listen oppdateres jevnlig, men et stort antall arter gjenstår å vurdere fordi det er stor mangel på kunnskap. Per januar 2020 er 112 432 arter vurdert. Herav er mer enn 30 000 klassifisert som truet av utryddelse, dette utgjør 27 % av alle vurderte arter. Målet er å øke antall vurderte arter til 160 000 i løpet av 2020, slik at IUCNs rødliste kan bli klodens «livsbarometer».

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg