Sogn i Haram kommune, på sørsiden av Midfjorden, Romsdalsfjordens fortsettelse vestover, sør for øyene i Midsund kommune. Sognet ligger rundt Vatnefjorden som skjærer sørover fra Midfjorden, og utgjør siden 1965 østre del av Haram kommune; svarer stort sett til fastlandsdelen av den tidligere Vatne kommune. Vatne sogn hadde 2015 2905 innbyggere. Vatne kirke innerst ved botnen av Vatnefjorden er en langkirke i tre, bygd 1868.