Vår, i norrøn mytologi en åsynje; edens og løftets gudinne. Menn og kvinner som bryter troskapsløfter de har gitt hverandre, blir straffet av Vår.