Torbjørn Kristoffer Christiansen, født i Bergen, norsk diplomat. I utenrikstjenesten fra 1953. Byråsjef i Utenriksdepartementet 1964, ambassaderåd Roma 1969 og Norges faste representant ved FAO. Ambassadør New Delhi 1972–77; ekspedisjonssjef Utenriksdepartementet 1977–81; ambassadør Bern 1981–85, i Roma 1985–92.