Tomahawk, amerikansk cruise missil som kan avfyres fra overflatefartøy og fra neddykket undervannsbåt. En landbasert versjon er utviklet; missilet har også vært sluppet fra fly. Kan programmeres til å følge havoverflaten og terrenget i meget lav høyde og derved unngå radardeteksjon. Rekkevidde er fra ca. 500 km til ca. 2400 km, hastigheten 880 km/h. Stridshodet kan ha kjernefysisk ladning eller vanlig sprengstoff.