Tomahawk, (fra algonkin), indiansk slag- og kastevåpen; opprinnelig stridsøks eller kølle av stein med treskaft, som i forskjellig utforming ble brukt av skogsindianerne og senere også på slettelandet. Utover det å være krigerens fremste håndvåpen, fikk tomahawken symbolsk betydning: Stridsøksen ble «gravd ned» ved opphør av stridigheter, og seremonielt tatt frem igjen når krig eller fare truet. Etter europeernes ankomst ble det innført metalløkser som til dels var forsynt med pipehode. Dermed fremkom en kombinasjon av stridsøks og «fredspipe».