Teksnes, tidligere navn på Våk, tettsted i Våler kommune, Østfold.