Taizong, kinesisk keiser fra 627. Ved hjelp av en sterk hær skapte han ro og orden i landet, innførte en effektiv forvaltning, fikk utarbeidet de grunnleggende «Tang-dynastiets lover» og opprettet et universitet i Xi'an med internat for ca. 3000 studenter.