T/T, forkortelse for turbin-tanker, turbindrevet tankfartøy.