ULCC, betegnelse på tankskip over 325 000 dwt for transport av råolje. Med noen svært få unntak ble alle ULCCer som har eksistert bygd på 1970-tallet, og per 2013 finnes det nesten ingen ULCCer i operasjon, og de som finnes opererer som lagerskip. Den manglende populariteten til skipene skyldes i hovedsak at de er for store for de fleste havner, samt at lastevolumet overskrider den mengden olje som det er vanlig å handle med.