Turbinskip, vanlig betegnelse for skip som drives med turbiner, vesentlig dampturbiner. Det første turbindrevne fartøy, «Turbinia», ble bygd av C. A. Parsons i Storbritannia 1894. Det gjorde 35 knops fart og påkalte stor oppmerksomhet. Mauretania og Lusitania (1907) var de første turbindrevne passasjerskip. Dampturbin er stadig enerådende ved effekter over ca. 40 000 hk (30 000 kW) og benyttes derfor på mange store tankskip og hurtiggående containerskip. Gassturbiner er ennå lite brukt.