(Kvegplyndringen i Cooley), det eldste og best kjente epos i Irlands nasjonalepiske tradisjon, antagelig nedskrevet på 700-tallet. Omhandler striden mellom dronning Medb av Connacht i Sør, og kong Conchobar i Nord. Hovedpersonen i eposet er Cú Chulainn, den største av heroene fra Nord. Etter ha utført en rekke heltegjerninger, blir Cú Chulainn drept mens han helt på egen hånd og bare bevæpnet med en slynge, forhindrer at fienden bortfører stammens kvegflokk.