Storburknefamilien, bregnefamilie som omfatter flere store bregneslekter som lodnebregneslekten, Woodsia, storburkneslekten, Athyrium og russeburkne, Diplazum. Systematikken er litt omdiskutert, men i videste forstand regnes også blant annet strutseving, Matteuccia, lokslekten, Cystopteris og småtelg, Gymnocarpium til familien.