Sisselrotfamilien, flerårige, leptosporangiate, urteaktige bregner med hele eller oftest sterkt oppdelte blad som er bispestavformet innrullet som unge. Bare ett slags sporer, dannet i stilkete sporehus, som har en karakteristisk ring av tykkveggede celler, og ved hjelp av denne slynges sporene ut. Sporehusene sitter tett sammen i grupper (sori) som oftest er dekket av et slør (inducium). Sterile og sporebærende blad er hos noen arter like, hos andre forskjellige. Sisselrotfamilien er utbredt over hele Jorden i tempererte og tropiske strøk.