Lodnebregnefamilien er en bregnefamilie som omfatter kun én slekt, lodnebregneslekta. Dette er ganske små bregner som vokser på bakken. Plantene har blader som er en til to ganger finna. Bladene har sporehopene på undersida. Med ett unntak finnes de om lag 35 artene på den nordlige halvkula, hovedsakelig i fjellområder og i arktiske strøk. Den ene arten som er kjent fra den sørlige halvkula, Woodsia montevidensis, finnes i Andesfjellene. Hele artikkelen

Ny artikkel