Stefan Żeromski, polsk forfatter. Han debuterte i 1895 med en samling skisser og noveller som anslo hovedtemaene i hans forfatterskap: protest mot sosial og nasjonal undertrykkelse. Hans første roman var Sisyfos-arbeider (1898), en delvis selvbiografisk skildring av gymnasiasters kamp mot russifiseringspresset i skolen. Deretter fulgte De hjemløse (2 bd., 1900), hvor konflikten bringer tanken hen på Ibsens En folkefiende, og Aske (4 bd., 1904), en stort anlagt roman om napoleonstiden i polsk historie. Andre verker bl.a. samtidsromanen En synds historie (1908), Den trofaste elv (1912), om oppstanden i 1863, Vinden fra havet (1922), om polakkenes kamp med nordboer og tyskere om Østersjøkysten, og Vårtegn (1925), en skarp kritikk av sosiale misforhold i den nye polske staten. Żeromski skrev også skuespill.