Selv om det har vært gjennomført større utdanningsreformer i landet, er mye fortsatt likt den franskinspirerte skolen som fantes i landet før frigjøringen. Man har forsøkt å innføre lokale afrikanske språk i undervisningen, selv om fransk er det offisielle undervisningsspråket. Offisielt er det 6-årig obligatorisk skolegang fra barna er 7 år. Ca. 60 % av barna begynner i grunnskolen. Den videregående skolen er todelt (4 + 3 år). Landet har tre universiteter samt høyskoler. Ifølge UNESCOs beregninger er ca. 61 % av den voksne befolkningen analfabeter (2002).