Økonomi og næringsliv i Senegal

Økonomisk aktivitet.

Av /Store norske leksikon ※.

En av landets viktigste eksportvarer er jordnøtter. Bildet viser en funksjonær som fører regnskap over antall sekker med jordnøtter. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Artikkelstart

Senegal har fra kolonitiden hatt en ledende stilling i det fransktalende Afrika og i Vest-Afrika. Dette har også gitt seg økonomiske utslag. Blant annet har Senegal en bredere industribase enn de fleste afrikanske land, og Dakar er et handelssenter med tog- og veiforbindelse østover i Sahel-regionen, så vel som et intellektuelt og kulturelt senter. Industri og servicenæring, inklusiv en betydelig turistindustri, spiller en relativt større rolle i Senegal enn de fleste afrikanske land.

Like fullt er landbruket sentralt, særlig med hensyn til sysselsetting, med om lag tre fjerdedeler av den yrkesaktive delen av befolkningen. Tradisjonelt har jordbruket stått for stordelen av eksportinntektene, vesentlig fra det ene produktet jordnøtter. Senegalesisk jordbruk, og dermed økonomi, ble radikalt endret under fransk kolonistyre, med sterk innretting mot produksjon og eksport av uforedlede jordnøtter. Derved ble landet sterkt avhengig av denne ene varen, og dermed av prissvingninger på verdensmarkedet. På slutten av 20. århundre ble avhengigheten av jordnøtteksporten redusert, og produksjonen har variert sterkt. Samtidig har andre sektorer stått for den største inntjening av valuta; særlig turisme, fiskerier og eksport av fosfat. Utenlandsk bistand er videre en viktig inntektskilde.

Liberalisering av en tidligere statsdominert økonomi er gjennomført særlig fra midten av 1980-årene, inklusiv avvikling av statlig eide selskaper og monopoler, blant annet gjennom privatisering, og tilrettelegging for økt privat investering og initiativ. Økonomisk vekst har vært hemmet av flere tørkeperioder og en utarming av jorden, samt av økte priser på importert brensel. Senegal har opplevd en sterk urbanisering, særlig til Dakar.

Bergverk og energi

Senegal har begrensede mineralforekomster, og bare få av de påviste utnyttes kommersielt. Utvinningen av kalsium- og aluminiumfosfat ved Thiés ved Dakar er den dominerende bergverksvirksomhet, men selv om eksporten har stor økonomisk betydning som valutainntjener, svarer den for bare ca. 1 prosent av BNI. Det utvinnes også salt og det er forekomster av gull, jernmalm og titan. Utenfor kysten er det funnet mindre forekomster av olje og gass, som dels må utnyttes i samarbeid med Guinea-Bissau.

Senegal produserte per 2016 cirka 4,5 TWh elektrisk energi. Omtrent 45 prosent av befolkningen som helhet har tilgang til elektrisitet, men på landsbygda er graden av elektrifisering bare 17 prosent.

Jordbruk, fiske

Fiskemarked i Senegals tidligere hovedstad, Saint-Louis, ved utløpet av Senegalelva.

Senegal er tradisjonelt et landbruksland, og sektoren er fortsatt viktig for sysselsetting, mens betydningen for BNP har vært avtagende. Mens rund tre fjerdedeler av yrkesaktiv befolkning fortsatt er sysselsatt i landbruket, svarer sektoren for rundt 15 prosent av BNI. Viktigste grøder er jordnøtter, bomull, millet, sorghum, ris og mais, hvorav den første er et betydelig eksportprodukt. Areal til og avling fra produksjon av jordnøtter har sunket i de senere år, dels som følge av bevisst politikk for å minske dominansen til dette ene produktet, dels som følge av svakere marked og lavere priser. Jordbruket er rammet av perioder med tørke, og av konstant mangel på vann i store deler av landet. Mens størstedelen av landet er i Afrikas tørre Sahel-belte, er det gode vekstvilkår langs elvene, samt i den sørlige Casamance-provinsen. Bomullsproduksjonen utnyttes i en betydelig tekoindustri.

Farvannene vest av Senegal er rike på fisk, og fiskeriene bidrar både til sysselsetting og økte valutainntekter, fra salg av lisenser, blant annet til EU. Fra midten av 1980-årene er fisk er blitt Senegals fremste eksportvare. Selv om mye av fiskeriet skjer på tradisjonelt vis, har den moderne del av fiskeriene vokst. Ca. 45 000 håndverksfiskere står for 60–70 prosent av fangsten.

Industri

Senegal har en relativt utviklet industrisektor, vesentlig lokalisert i og ved Dakar. Industrisektoren stod i 2002 for 14 prosent av BNP, og domineres av lettindustri for hjemmemarkedet, men med betydelig eksport fra den omfattende tekstilindustrien. Mye av industrien foredler råvarer fra jordbruk og fiskerier. Det er også omfattende produksjon av bygningsmaterialer, inkl. sement. Oljeraffineri finnes ved M'Bao, nær Dakar.

Utenrikshandel

Senegal har en negativ handelsbalanse med utlandet, og er avhengig av utenlandsk bistand for budsjettbalanse. Viktigste eksportartikler er fisk (fersk og foredlet), petroleumsprodukter, jordnøtter og jordnøttprodukter, fosfater, kjemikalier og tekstiler. Frankrike er viktigste handelspartner. For øvrig Nigeria, Thailand og Mali.

Samferdsel

Båttransport over Casamance-elva ved øya Carabane, Senegal.

Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Senegal har et godt utbygd veinett på drøye 14 500 km helårsvei. Ca. 922 km jernbane med bl.a. forbindelse mellom Dakar og Bamako (Malis hovedstad) og til Saint-Louis ved kysten i nord. Dakar er en av Vest-Afrikas viktigste havnebyer og har regionens største dyphavn. Havnen i Dakar betjener også Gambia, Mali og Mauritania. Det er internasjonal lufthavn ved Dakar.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg