Skole og utdanning i Paraguay

En skole i en Carlos Antonio Lopez-distriktet i Itapua-provinsen har provisorisk blitt gjenoppbygd for barna av småbønder. Familiene ble fordrevet fra jorden sin som de mistet til investorer og store jordeiere.
Universidad Católica 'Nuestra Señora de la Asunción' er et privat universitet som ble grunnlagt i 1960.

Artikkelstart

Utdanningssystemet i Paraguay følger et 1-9-3 løp bestående av et år førskole, ni år grunnskole og tre år videregående opplæring. Utdanning er gratis og obligatorisk for barn fra de fyller fem år til de er 17 år. I tillegg finnes det voksenopplæringstilbud og høyere utdanning på universitetsnivå.

I følge tall fra 2019 bruker Paraguay 3,5 prosent av landets BNP på utdanning. Førskoleundervisning for femåringer og videregående opplæring ble del av den obligatoriske utdanningen skoleåret 2010/2011. Det undervises både på spansk og guaraní. Skoleåret begynner i februar og varer til november.

Rundt seks prosent av den voksne befolkningen er analfabeter (2021). Blant de eldre fra 65 år og oppver kan 67,6 prosent lese og skrive, mens 98,4 prosent av 15- til 24-åringene har lese- og skriveferdigheter (2019).

Frafallet av elever i skolen er betydelig. Utdanningssystemet i Paraguay er preget av store forskjeller, både med tanke på geografi og sosioøkonomisk bakgrunn.

Førskole

Førskolen er inndelt i tre nivåer basert på alder. Det første nivået er for de minste barna fra null til to år. Deretter barnehage for barn fra de er tre til fire år og til slutt førskole fra barna er fem år. Førskolen er del av den obligatoriske utdanningen. Så si alle barn går på førskolen i Paraguay. Omtrent halvparten av barna mellom tre og fem år går i barnehage (2020).

Det finnes både offentlige og private førskoler. De private tilbudene består av såkalte barnehus som er del av for eksempel private hus, skoler, kirker, kommunale bygninger og foreninger.

Grunnskole

Barna starter på skolen når de er seks år gamle og går på grunnskolen til de er 14 år. Grunnskolen er inndelt i tre bolker på tre år hver. De første to bolkene tilsvarer første til sjette trinn på barneskolen. Den siste bolken på tre år er ungdomsskolen. 95 prosent av elevene fullfører barneskolen (2019). 82 prosent av elevene fullfører ungdomsskolen (2019). Blant de fattigste elevene fullfører 68 prosent, mens 92 prosent av de rikeste barna fullfører.

Videregående opplæring

Elevene går på videregående skole fra de er 15 til 17 år. Videregående opplæring er inndelt i allmennfag og yrkesfag. Det finnes tre allmennfaglige linjer som elevene kan velge iblant. Disse er realfag, samfunnsfag og litteratur og kunst. Innen yrkesfag kan elevene velge mellom blant annet industri, handel og service, jordbruk og helsefag.

Om lag 67 prosent av elevene fullfører videregående opplæring (2019). Blant de fattigste fullfører 40 prosent, mens dette gjelder 89 prosent av de rikeste.

Høyere utdanning

Studenter søker opptak til høyere utdanning basert på vitnemål fra fullført videregående utdanning. 22 prosent av ungdommene mellom 25 til 29 år har studert i minst fire år (2019). Antallet studenter er svært lavt for de fattigste ungdommene (6 prosent), men langt høyere for de rikeste (43 prosent).

Fra 1990-tallet ble mange nye universiteter etablert i Paraguay. Landet har i dag mer enn 50 universiteter hvorav de fleste er private. Før dette fantes det kun to universiteter i Asunción, et offentlig som ble grunnlagt i 1889 og et privat katolsk universitet fra 1960.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg