Det er 6-årig obligatorisk og gratis grunnskole fra barna er 6 år. 91 % av barna tar grunnskolen, og 50 % fortsetter i videregående skole. Men det er store regionale forskjeller, og frafallet i løpet av skoletiden er stort. Den videregående skolen er 6-årig (3 + 3 år). Landet har to universiteter i Asunción, ett statlig og ett katolsk privat. 1991–92 ble fire nye universiteter opprettet. Ifølge UNESCOs beregninger er ca. 8 % av den voksne befolkningen analfabeter (2001).